• Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen

Díjszabás

Üzletszabályzat és utazási feltételek


Felhívjuk Utasaink figyelmét arra, hogy az autóbuszon a felszállást követően helyet kell foglalni, amennyiben nincs szabad ülőhely, kapaszkodni szükséges, hogy az esetleges váratlan közlekedési helyzetek során (vészfékezés) elkerülhető legyen a személyi sérülés!

ÜZLETSZABÁLYZAT

A 2013. március elsején hatályba lépett az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet. E rendelet értelmében a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozóan a közlekedésszervező üzletszabályzatot készít. A Tüke Busz Zrt. üzletszabályzatát a rendelethez igazítva nyújtotta be a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (NKH). Az NKH az üzletszabályzatot 2013. június 20-i hatállyal jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2013. június 21-étől hatályos.

VÁLTOZÁS AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításával megszűnt az Önkormányzat felhatalmazása a menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítás viteldíjainak, pótdíjainak, a díjalkalmazási feltételeinek, továbbá ezek megsértése esetére szóló jogkövetkezményeknek rendelettel történő meghatározására.

A személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény arról rendelkezik, hogy a Közszolgáltatási Szerződésnek kell tartalmaznia a közszolgáltatás díjait, pótdíjait, a díjalkalmazási feltételeket, illetve ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket. Ezen jogszabályi követelmények teljesítése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási Szerződést annak érdekében módosítják és egészítik ki, hogy a jelenleg érvényes viteldíjakat, a pótdíjakat és az egyéb díjalkalmazási feltételeket és jogkövetkezményeket tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és a tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapításáról szóló 41/2004. (XII.17.) önkormányzati rendeletének hatálytalanná válásának napjától, 2013. június 20-ától ezek a rendelkezések a hatályos Közszolgáltatási Szerződés részét képezik. A Közszolgáltatási Szerződés módosítása 2013. július 20-án lépett hatályba.

Üzletszabályzat 1. sz. módosítása:

Az NKH az üzletszabályzat 1. sz. módosítását 2013. október 22-i hatállyal jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2013. október 23-ától hatályos.

Üzletszabályzat 1. sz. módosítása, egységes szerkezetben

Üzletszabályzat 2. sz. módosítása:

2014. január 1-jétől változik az üzletszabályzat. A részletekről az alábbi linken tájékozódhat.

Üzletszabályzat 2. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Üzletszabályzat 3. sz. módosítása:

2014. február 1-jétől változik az üzletszabályzat. A részletekről az alábbi linken tájékozódhat.

Üzletszabályzat 3. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Az NKH az üzletszabályzat 2. és 3. sz. módosítását 2014. január 15-i hatállyal jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2014. január 16-ától hatályos, kivéve 4. sz. mellékletet, amely 2014. február 1-jétől.

Üzletszabályzat 3. sz. módosítása, egységes szerkezetben

Üzletszabályzat 4. sz. módosítása:

2014. július 1-jétől változik az üzletszabályzat. A részletekről az alábbi linken tájékozódhat.

Üzletszabályzat 4. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Az NKH az üzletszabályzat 4. sz. módosítását 2014. július 21-i hatállyal jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2014. július 22-étől hatályos.

Üzletszabályzat 4. sz. módosítása, egységes szerkezetben

Üzletszabályzat 5. sz. módosítása:

2015. január 1-jétől változik az üzletszabályzat. A részletekről az alábbi linken tájékozódhat:

Üzletszabályzat 5. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Üzletszabályzat 6-7. sz. módosítása:

2015. február 1-jétől változik az üzletszabályzat. A részletekről az alábbi linkeken tájékozódhat:

Üzletszabályzat 6. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Üzletszabályzat 7. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Az NKH az üzletszabályzat 5-7. sz. módosítását 2015. január 28-i hatállyal jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2015. február 1-jétől hatályos.

Üzletszabályzat 7. sz. módosítása, egységes szerkezetben

Üzletszabályzat 8. sz. módosítása:

2015. november 1-jétől változik az üzletszabályzat. A részletekről az alábbi linkeken tájékozódhat:

Üzletszabályzat 8. sz. módosítása, kizárólag módosítások

Az NKH az üzletszabályzat módosítását jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2015. november 1-jétől hatályos.

Üzletszabályzat 8. sz. módosítása, egységes szerkezetben

Üzletszabályzat 9. sz. módosítása:

2016. január 1-jétől változik az üzletszabályzat. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 21. § (1) bekezdése szerint a tömegközlekedés tekintetében ellátásért felelős önkormányzatok egyes, a törvényben meghatározott feladataik teljesítését az adott önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában, vagy az irányítása alatt álló költségvetési szervként működő közlekedésszervezőnek adhatják át. A mindenkor hatályos törvényi felhatalmazás alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kijelölő rendelettel a BIOKOM-ot (7632 Pécs, Siklósi út 52.) Pécs területére vonatkozóan közlekedésszervezőnek jelölte ki.
A Kijelölő rendelet alapján 2016. január 1-jétől a BIOKOM szervezi meg a pécsi helyi közösségi közlekedést, a belső szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés megkötésével biztosítja a közösségi közlekedés működését, végzi a jegy- és bérletértékesítést, a bevételek beszedését valamint a jegy- és bérletellenőrzést, és az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet.
A BIOKOM alakítja a teljes pécsi helyi közösségi közlekedési hálózatot, a menetrendet, szervezi a forgalmat, kiválasztja és szerződést köt a hálózaton személyszállítási közszolgáltatást nyújtó Belső Szolgáltatóval, és értékesíti a jegyeket, bérleteket a teljes hálózatra vonatkozóan.

Üzletszabályzat egységes szerkezetbe foglalja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek egyrészt a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra (Közlekedésszervező), másrészt pedig a BIOKOM által szervezett személyszállítási közszolgáltatási hálózatot igénybe vevőkre vonatkoznak. Az Üzletszabályzatban feltüntetésre kerülnek azon jogok és kötelezettségek is, amik a BIOKOM-mal közszolgáltatási szerződést kötött közlekedési szolgáltató (Belső Szolgáltató) és az utasok között létrejövő személyszállítási közszolgáltatási jogviszonyban, a személyszállítási szerződésben érvényesülnek. A BIOKOM és belső szolgáltatója a Tüke Busz Zrt. között határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés jött létre, amely 2025. június 30. napján szűnik meg.

Tüke Busz Zrt. Üzletszabályzat 9. sz. módosítása (módosításokkal egybeszerkesztett)

BIOKOM NKft. Üzletszabályzat tervezet

Az NKH a Tüke Busz Zrt. üzletszabályzat módosítását jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2016. január 18-ától hatályos.

Üzletszabályzat 9. sz. módosítása, egységes szerkezetben

Üzletszabályzat 10. sz. módosítása:

Az NKH a Tüke Busz Zrt. üzletszabályzat módosítását 2016. február 26-i határozatával jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2016. február 27-étől hatályos.

Üzletszabályzat 10. sz. módosítása, kizárólag módosítások

2016. március 1.

Üzletszabályzat 11. számú módosításokkal egybeszerkesztett változat:

Üzletszabályzat 11. sz. módosítása, egységes szerkezetben

2017. június 22.

Az NFM a Tüke Busz Zrt. üzletszabályzat módosítását 2017. július 13-i határozatával jóváhagyta.

Az üzletszabályzat 2017. július 13. napjától hatályos.

Az NFM által elfogadott Üzletszabályzat

2017. július 21.

Üzletszabályzat 12. számú módosítás egységes szerkezetben véleményezésre:

A 213/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet 10.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a társaság az Üzletszabályzat módosításának tervezetét honlapján 15 napig véleményezésre közzéteszi. A tervezettel kapcsolatban észrevételeket 2018. június 19-éig az info@tukebusz.hu e-mail címen lehet megtenni. A változások tervezett bevezetése 2018. július 1.

Üzletszabályzat tervezet

2018. június 04.

------------------------------------------------------------------------------------------------
UTAZÁSI FELTÉTELEK

A személyszállítási szerződés az Utas és a Tüke Busz Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre. A társaság vállalja, hogy az utazási feltételei alapján és a közzétett menetrend szerint, a díjszabási tájékoztatóban meghirdetett díjért az utast elszállítja. Az utazási feltételek a személyszállítási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik, amelyeket az utas a személyszállítási szerződés hatályának létrejötte előtt megismert és elfogadott.

A TÜKE BUSZ ZRT. MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZAIRA CSAK AZ ELSŐ AJTÓNÁL LEHET FELSZÁLLNI!
Iskolai előadási napokon az autóbusz-vezetőnek lehetősége van eltérni az első ajtós felszállási rend alkalmazásától – az induló és végállomások kivételével – 6.30 és 8.00 óra között. Ezekben az esetekben bérletes utasaink a hátsó ajtóknál is felszállhatnak. Menetjeggyel minden esetben csak az első ajtónál lehet felszállni.

A felszállás kényelme és gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy kedves utasaink a megállóhelyek első harmadában várakozzanak. Kérjük, bérletüket vagy jegyüket minden felszállás előtt készítsék elő!

Az utazás megkezdésekor az utas előre váltott, vagy az autóbusz-vezetőnél vásárolt menetjegyét köteles felhívás nélkül – haladéktalanul – a vezetőfülkénél lévő jegykezelő készülékkel érvényesíteni, illetve az utazásra jogosító igazolványát az autóbusz-vezetőnek jól látható módon felmutatni. Autóbuszon csak az utazhat, akinek érvényes menetjegye vagy utazási igazolványa van.

ÉJSZAKAI JÁRAT napi-, háromnapos- és hétnapos jeggyel, összvonalas típusú bérletekkel, valamint az autóbusz-vezetőnél váltott gépkocsivezetői menetjeggyel vehető igénybe. Az éjszakai járatot pénteken 23.30 és hétfő 4.30 óra között a női utasok TÜKE Kártyával ingyenesen is igénybe vehetik. A TÜKE Kártya személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal együtt érvényes. Éjszakai járatok: a mindenkori menetrendben éjszakai járatként meghirdetett vonalakon 23.30 és 4.30 között közlekedő járatok.

LESZÁLLÁSRA A JÁRMŰ HÁTSÓ AJTÓINÁL VAN LEHETŐSÉG.
Az utasnak – a biztonságos megállást figyelembe véve – leszállási szándékát az e célt szolgáló jelzőgombbal jelezni kell, mielőtt a jármű a megállóhelyhez érkezik. A forduló- és végállomásokon az utasoknak a járművet el kell hagyniuk.

DÍJMENTES UTAZÁSRA JOGOSULT:
– a gyermek – felnőtt kíséretében – 6 éves koráig, bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával;
– a 65. életévének betöltése napjától a magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának 65 évnél idősebb állampolgára, valamint nemzetközi szerződés alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, a személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;
– a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár, a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával,
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával,
– az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, továbbá a vele együtt utazó egy fő kísérő,
– az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, továbbá a vele együtt utazó egy fő kísérő,
– az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, külön jogszabályban meghatározott okmány alapján, továbbá a vele együtt utazó egy fő kísérő,
– az a 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján, továbbá a vele együtt utazó egy fő kísérő,
– a hadirokkant és hadiözvegy a hadigondozási igazolvány és személyi igazolványa felmutatásával, a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza;
– a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja.

A díjmentes és a kedvezményes utazás feltételeit részletesen a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló, 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet szabályozza.

A mindenkori díjszabásról az alábbi linken tájékozódhat: http://mobilitas.biokom.hu/dijszabas

KÉZIPOGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA
Minden utas legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 cm, vagy 20 x 20 x 200 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, ill. 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét (csomagolva), 1 db gyermekkocsit szállíthat díjtalanul.

ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA
Kutya csak érvényes menetjeggyel szállítható. A kutyát csak szájkosárral, pórázon és tiszta állapotban szabad szállítani. Egy autóbuszon csak egy kutya szállítható. A rendőrségi és a vakvezető kutya szállítása díjtalan. Egyéb kisebb élő állat díjmentesen szállítható olyan csomagolásban, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg, és az utasok ruházatát, illetve a járművet nem szennyezi be.

NEM SZABAD FELSZÁLLNI AZ AUTÓBUSZRA
kerékpárral, illetve olyan tárgyakkal, amelyek az utasok testi épségében, ruhájában vagy a járműben kárt okozhatnak, azokat beszennyezhetik, az utasokat zavarhatják, és amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja.

TILOS A JÁRMŰVÖN dohányozni, kéregetni, görkorcsolyázni, rádiót vagy egyéb hasonló készüléket mások által hallhatóan üzemeltetni, tűzveszélyes folyadékot (benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.), robbanóanyagot, 5 kg-nál nagyobb töltősúlyú propán-bután gázpalackot szállítani.

Tilos továbbá a járműre fagylalttal felszállni; étkezni, italt fogyasztani olyan módon, hogy az a járművet vagy utasok ruházatát beszennyezi; valamint bármit árusítani; engedély nélkül hirdetményt elhelyezni; az indulásjelző megszólalása után fel-, illetve leszállni; az ajtó csukódását megakadályozni; a vészcsengőt indokolatlanul működtetni; valamint a jegykezelő készüléket kinyitni. Aki a felsorolt tilalmak bármelyikét megszegi, az utazásból kizárható.

KIZÁRHATÓ az utazásból továbbá az a személy, aki ittassága vagy tisztátalan ruházata miatt a többi utas terhére lehet, botrányosan vagy illemsértő módon viselkedik, aki ellenőrzéskor érvényes jegyet, bérletet vagy utazási igazolványt nem tud felmutatni, és a viteldíj, pótdíj megfizetését megtagadja, továbbá a közlekedést, illetve az utasokat zavarja. Nem vehet részt az utazásban fertőző beteg, kísérő nélküli 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy.

PÓTDÍJAT köteles fizetni, aki az utazási feltételeket nem tartja be. A pótdíjak összegét a díjszabási tájékoztató tartalmazza. A helyszíni pótdíj kifizetése esetén utólagos bérletbemutatásra nincs lehetőség.

A jármű vezetője és a jegyellenőr az ellenőrzési tevékenység során közfeladatot ellátó személynek minősül. [Btk 1978. évi IV. tv. 137. § 2. pont]

Amennyiben az utazási feltételeket megszegő utas a jegyellenőr intézkedésének jogosságát vitatja, és a jegyellenőrt kötelező munkaköri feladatának ellátásában gátolja, a jegyellenőr jogosult rendőrhatósági intézkedést kérni az utassal szemben. A hatósági intézkedésig a BIOKOM Nonprofit Kft. ellenőrzésre jogosult dolgozói – az utas magatartásától függően – jogosultak az utast a járműben visszatartani, vagy az utazásból kizárni. Kiemelt jegyellenőrzések során az ellenőrök jogosultak a járműre felszálló, a járművön tartózkodó, valamint a közösségi közlekedést nyilvánvalóan igénybe vevő utasok ellenőrzésére, a leszállók esetében közvetlenül a jármű elhagyása után, akár közterületen is.

BIZTOSÍTÁS
A Tüke Busz Zrt. minden utasát biztosítja, aki érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy bármilyen hatályos kedvezménnyel utazik az autóbuszokon.

Az utasbiztosítás alapján a biztosító kockázatviselése az utazás megkezdésekor kezdődik, és az utazás befejezéséig tart. Az utazás akkor kezdődik, amikor az utas a Tüke Busz Zrt. személyforgalmi célokat szolgáló területére lép, és az a személyforgalmi célokat szolgáló terület elhagyásáig tart.

Balesetnek minősül a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, állandó egészségkárosodást vagy múlékony munkaképtelenséget szenved.

UTASBALESET esetén:
– ha autóbuszon történt, szólni kell az autóbusz-vezetőnek,
– lehetőség szerint szemtanúkat kell keresni, akiknek nevét,
   lakcímét fel kell jegyezni,
– ha a balesetet szenvedett járóképessége fennmaradt, a lehető legrövidebb időn belül – jegyzőkönyv felvétele érdekében – fel kell keresnie a társaság ügyfélszolgálati irodáját, 7621 Pécs, Rákóczi út 60. sz. (Millennium Üzletház, tel.: +36 72 510-993, fax: +36 72 525-119).

MENETJEGY ÁRUSÍTÓ HELYEK
Előre váltott menetjegyek kaphatók Pécsett a BIOKOM Nonprofit Kft. bérletpénztáraiban, a Tüke Busz Zrt. forgalmi irodáiban, a Lapker Zrt. újságárusító helyein, a postákon, illetve a BIOKOM Nonprofit Kft. matricájával ellátott egyéb árusítóhelyeken. Ezenkívül az utazás megkezdé­sekor az autóbusz-vezetőnél is váltható menetjegy, továbbá időalapú menetjegy vásárolható mobiltelefonon.

MENETRENDI INFORMÁCIÓ kérhető éjjel-nappal a +36 72 224-654-es vagy a +36 20 947-8199-es telefonszámon, továbbá megtekinthető honlapunkon.

A menetrendi tájékoztatóban meghirdetett menetidők tájékoztató jellegűek. Pécs város közúti forgalmának telítettsége és az utasforgalom függvényében eltérő menetidők is előfordulhatnak. Kérjük tisztelt utasainkat, hogy a megállóhelyre való induláskor ezt szíveskedjenek figyelembe venni.

A menetrendváltozás és az esetenkénti útvonal-módosítás jogát fenntartjuk, erről utasainkat tájékoztatjuk.

Tüke Busz Zrt.
2016. február 1.« vissza

Aktuális hírek

Álláshirdetés - forgalmi szolgálattevő

Pécs város közösségi közlekedését ellátó társasága, a Tüke Busz Zrt. felvételt hirdet forgalmi szolgálattevő (forgalmista) munkakörbe. Feladata: a menetrend szerinti autóbuszok folyamatos közlekedésének biztosítása.
2018. június 11.

Tájékoztató

2018. július 1-jét követően a Tüke Busz Zrt. üzemelteti a városi közösségi közlekedéshez kapcsolódó menetjegy – és bérletpénztárakat, értékesíti a menetjegyeket és bérleteket, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység részeként kezeli az utazóktól beérkező észrevételeket, javaslatokat, ellenőrzi a jegyeket, bérleteket.
2018. június 07.

A legjobbak összecsapása – a Tömegközlekedési Járművezetők Országos Versenyén a Tüke Busz Zrt.

A BKV fennállásának 50. évfordulóját ünneplő egész éves programsorozatba illeszkedve június 1-jén és 2-án Budapesten került megrendezésre az idei Tömegközlekedési Járművezetők Országos Versenye.
2018. június 05.
Pécs Pécs Holding Zrt. BIOKOM Tettye Forrásház POSZT 2016 Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Múzeum Europa Cantat Pécs EUNet 2000 Regionális Informatikai Közhasznú Nonprofit Kft. DDOP-s pályázat - Új Széchenyi Terv

Pályázatok