Főoldal
Társaságunkról
Menetrend
Ügyfélszolgálat
Díjszabás
Mobiljegy - mobilbérlet
Szolgáltatások
Közérdekű adatok
Beszerzések, közbeszerzések
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen
  • Tüke Busz - tömegközlekedés Pécsen

Hírek

Vezérigazgatói álláspályázat


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói munkakörének betöltésére.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet a

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszáma: 02 10 060367, székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.)

vezérigazgatói
munkakörének betöltésére


A Tüke Busz Zrt. Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltató, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).
Határozatlan időtartamú munkaviszony (6 hónap próbaidővel).
A vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

A munkáltató:
Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
A vezérigazgató megválasztásáról és visszahívásáról a kizárólagos tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A munkavégzés helye:
Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
A pozíció betöltésének feltétele a munkaidő teljes egészének Pécsett töltése, kivéve a Tüke Busz Zrt. nevében eszközölt hivatalos utazásokat.

A munkakör legkorábbi betöltésének várható időpontja:
2022. október 1.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok:

A Társaság vezérigazgatója a Társaság vezető állású munkavállalója, aki – a kizárólagos tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Társaság Igazgatósága hatáskörébe tartozó döntések keretei között – a Társaság operatív irányítását látja el, ezen belül:
• a gazdasági társaság jogszabályok szerinti működtetése, vezetése;
• a közösségi közlekedési feladatok irányítása, működési hatékonyság folyamatos javítása;
• a társaság tevékenységének szakmai vezetése, a szervezet folyamatos fejlesztése;
• az Önkormányzat szakmai főosztályaival és egyéb gazdasági társaságaival történő együttműködés, akár holding típusú szervezti struktúra kialakítása esetén is.
• döntés mindazon kérdésben, amelyet a jogszabály vagy a Társaság alapszabálya nem utal az alapító (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Juttatási csomag:
• bruttó 1.000.000 Ft/hó alapbér,
• a társaság javadalmazási szabályzata szerint adható, maximum az éves alapbér 70%-ának megfelelő összegű prémium
• cégautó magánhasználatra is

Pályázati feltételek:

• közlekedés mérnöki vagy gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség
• legalább 5 éves felsővezető gyakorlat
• angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• EU állampolgárság – nem magyar állampolgár esetén a magyar nyelv ismerete alapkövetelmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
1. részletes fényképes szakmai önéletrajz (amely alkalmas a szakmai tapasztalat alátámasztására);
2. motivációs levél;
3. a Társaság javasolt stratégiájának tömör összefoglalása (max. 30 oldal A4 méretben)
4. felsőfokú végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében fordítás csatolása szükséges) – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
5. nyelvismeretet tanúsító okirat(ok) egyszerű másolata – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
6. a személyes meghallgatáson 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mint okirat bemutatása vizsgálat céljából történő kezeléshez;
7. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
8. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai megismerhetik;
9. nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken hozzájárul nyílt ülés tartásához;
10. nyilatkozat a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, Mt. szerinti összeférhetetlenségről (ha fennáll, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját; mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt);
11. nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
12. hozzájáruló nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint előírt adatok közzétételéhez.

Az eljárásban résztvevők esetében előnyt jelent a közlekedés/közlekedés-szervezés területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. július 11. 16:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot „Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pályázat” megjelöléssel Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., I. emelet 110-es alpolgármesteri iroda) kell benyújtani személyesen zárt borítékban két eredeti példányban továbbá egy elektronikus fájlban a berenyi.edua@ph.pecs.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának rendje, módja és határideje:

A beérkezett pályázatok két körös eljárásban kerülnek értékelésre és véleményezésre, amely során a bizottságok a pályázókat személyesen is meghallgatják, ahol a pályázók vezetői készségei és személyiség jellemzői is felmérésre kerülhetnek. A bizottságok értékelése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról, legkésőbb 2022. szeptember 20. napjáig, de fenntartja a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.


« vissza

Pályázatok
Pécs Pécs Holding Zrt. BIOKOM Tettye Forrásház Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Múzeum EUNet 2000 Regionális Informatikai Közhasznú Nonprofit Kft. Magyar Közlekedési Szövetség VOLÁN Egyesülés DDOP-s pályázat - Új Széchenyi Terv